سوالات / راهنما

آموزش بازی های پاسور

چهاربرگ یا پاسور یا سور یا یازده

 شناخته‌شده‌ترین و آسان‌ترین بازی با ورق است که می‌توان به سادگی آن را فرا گرفت

این بازی را می‌توان به روش‌های گوناگون 2 نفره، 3 نفره و 4 نفره و… انجام داد که البته گونه 2 نفره آن در سایت بیت بت بصورت آنلاین موجود میباشد

دست دادنابتدا یک نفر ورق‌ها را بُر زده و چهار برگ به حریف، چهار برگ به خودش و چهار برگ روی زمین پخش می‌کند.

بازی کردننحوه بازی به این گونه است که هر گاه مجموع عدد روی چند کارت 11 شد فرد می‌تواند آن برگ‌ها را جمع کند.

قوانین

 • سرباز همه کارت‌ها را می‌تواند جمع کند به جز شاه و بی بی
 • کارت شاه می‌تواند کارت شاه دیگر را جمع کند
 • کارت بی بی می‌تواند کارت بی بی دیگر را جمع کند
 • در صورتی که بازیکن با کارتی که می‌اندازد زمین را خالی کند آن بازیکن سور زده‌است.
 • سرباز نمی‌تواند سور بزند
 • در صورت خالی بودن زمین بازیکن نمی‌تواند سرباز بیندازد (برای جلوگیری از سورخوردنمگر آنکه دیگر ورقی نداشته باشد

امتیازبندی

 • 10 خشت 3 امتیاز دارد
 • گشنیز 2 امتیاز دارد
 • هفت عدد (برگخال خاج 7 امتیاز دارد (کمتر از هفت عدد امتیازی ندارد و بیشتر از هفت عدد هم تنها 7 امتیاز را دارد)
 • هر تک به تنهایی 1 امتیاز دارد
 • هر سرباز به تنهایی 1 امتیاز دارد
 • هر سور 5 امتیاز دارد
 •  

X
انتخاب میز حداقل / حداکثر
X
لطفا برای خود **نام مستعار پوکر** ثبت کنید.