سوالات / راهنما

راهنمای بازی باکارات ( کازینو زنده )

باکارات

یک بازی ساده و در عین حال جذابیت فوق العاده ای دارد و در بین افراد محبوب است. در کازینو زنده سایت بیت بت همیشه چندین دیلر 24 ساعته در حال انجام بازی باکارات هستند.این بازی بین دو طرف بازیکن و دیلر انجام می گیرد، به طوری که افراد زیادی می توانند روی هر طرف شرط بندی کنند، همچنین شما می توانید روش بازی دیگران را نیز ببینید که از این طریق اطلاعات شما در مورد این بازی بالا میرود و در این بازی حرفه ای شوید.

هدف از بازی

هدف از بازی باکارات این میباشد که پیش بینی کنید ارزش کدام یک از دو دست بانکر یا بازیکن نزدیک به عدد 9 و یا پیش بینی کنید ارزش دست هر دو مساوی است. وسط میز باکارات خطی وجود دارد که دیلر کارت های بانکر را سمت راست آن خط و کارت های بازیکن را سمت چپ قرار می دهد. دیلر به هر کدام دو کارت میدهد (ممکن است کارت سوم هم دریافت کنند که به طور کامل توضیح داده میشود.) ارزش کارت های هر دو دست باهم مقایسه و برنده بازی مشخص میشود. بر خلاف بازی بلک‌جک، در بازی باکارات، هر بازیکن دست جداگانه‌ای ندارد، و دست بازیکن که توسط دیلر پخش میشود، در بین همه بازیکنان دور میز مشترک است.

 امتیاز کارت ها:

*شاه، بی‌بی، سرباز و 10 هر کدام 0 (صفر) امتیاز دارند. آس 1 و اعداد 2 تا 9 هم که امتیاز خودشان را دارند.

*ارزش دست با جمع امتیاز کارت‌ها مشخص میشود.

*اگر امتیاز دست از 10 بیشتر شد، 10 تا از آن کم میشود تا ارزش دستت مشخص شود. برای مثال چند نمونه دست زیر را ببینید:

  و ارزش این دست 7  میشود.( جمع امتیازها 17است که 10 تا ازآن کم میکنیم )

 و ارزش آن 3 می شود

 وارزش این دست 7 میشود (جمع امتیازها 17 میباشد که طبق گفته بالا 10 تا از آن کم میکنیم)

و ارزش این دست 5 میشود. ( جمع امتیازها 15 است که 10 تا ازآن کم میکنیم )

و ارزش این دست 1 می باشد.

و ارزش این دست 2 می شود.( جمع امتیازها 12است که 10 تا ازآن کم میکنیم )

 وارزش 0 می باشد.

قانون کارت سوم:

قوانین بازی در دست اول به این شکل است:

اگر مجموع کارت های بازیکن 3 ، 2 ، 1 و 0 باشد، بازیکن باید با همان دست ادامه دهد.

اگر مجموع کارت های بازیکن هر چیز دیگری غیر از این اعداد باشد، بازیکن باید یک کارت را بیندازد.

بازیکن نمیتواند درکازینوی آنلاین، پس از دریافت دو کارت اول، بیشتر از یک کارت دیگر بگیرد. پس از دریافت کارت سوم، بازیکن ارزش کارت هایش هرچه که باشد. باید با همان کارت ها ادامه دهد.

چنانچه دست بازیکن متوقف شود و دست بانکِر ارزش 5 یا کمتر داشته باشد، بانکر کارت سوم را میگیرد.چنانچه دست بانکر یا بازیکن ارزش 8 یا 9 داشته باشد، دست هردو متوقف میشوند و کارت دیگری داده نمی‌شود. این قانون بر تمامی‌ قوانین دیگر ارجعیت دارد. در صورتیکه بازیکن کارت سوم را دریافت کند، در این حالت جدول زیر تعیین می‌کند که آیا بانکر باید کارت سوم بگیرد یا خیر.

در این مرحله، هر دستی که مقدارش به 0 نزدیکتر باشد، برنده است. اگر دست خود بانکر 0 باشد، بصورت خودکار برنده است و نیازی به

انداختن کارت بیشتر نیست.

انواع شرط باکارات و ضرایب برد

سه شرط اول شرط‌های اصلی‌ باکارات و بقیه شرط‌های کناری هستند. شرط کناری فقط یک نامگذاری است چون جزو شرط‌های رایج محسوب نمیشوند.

1- شرط روی دست بانکر (Banker): شرط روی اینکه دست بانکر دست بازیکن را ببرد. پول شما 2 برابر میشود ولی 5 % کمسیون کازینو کسر از آن پول کسر میشود..

2- شرط روی دست بازیکن (Player): شرط روی اینکه دست بازیکن دست بانکر را ببرد. ضریب دست برنده شرط بازیکن 2 میباشد.

3- شرط مساوی (Tie): شرط روی اینکه ارزش دست بانکر و دست بازیکن مساوی شود. ضریب دست برنده شرط مساوی 0 میباشد.

4- شرط جفت آوردن بانکر (Banker Pair): یک شرط کناری است که دو کارت اول دست بانکر یکی باشد.

 این دست برنده است چون دو کارت اول جفت (Pair) میباشند. ضریب دست برنده شرط جفت بانکر 11/1 میباشد.

5- شرط جفت آوردن بازیکن (Player Pair): یک شرط کناری است که دو کارت اول دست بازیکن یکی باشد.

 این دست برنده است چون دو کارت اول جفت (Pair) میباشند. ضریب دست برنده شرط جفت بازیکن 11/1میباشد.

6- شرط بونوس بانکر (Bonus): یک شرط کناری است روی اینکه دست بانکر از دست بازیکن قویتر می‌باشد. ضریب برد برنده در ادامه توضیح داده شده است.

 7- شرط بونوس بازیکن (Bonus): یک شرط کناری است روی اینکه دست بازیکن از دست بانکر قویتر می‌باشد. ضریب برد برنده در ادامه توضیح داده شده است.

ضریب دست برنده شرط بونوس با توجه به اختلاف ارزش دو دست بازیکن و بانکر مشخص میشود.  مثلا دست بانکر شامل    که ارزش آن 7 می‌باشد و دست بازیکن شامل  که ارزش آن ‌5 می‌باشد. بنابراین اختلاف ارزش 2=5-7 می‌شود.

ضرایب دست برنده شرط بونوس به شر زیر می باشند:

دست غیر طبیعی برنده با اختلاف ارزش 9 امتیاز: 30/1

دست غیر طبیعی برنده با اختلاف ارزش 8 امتیاز: 10/1

دست غیر طبیعی برنده با اختلاف ارزش 7 امتیاز: 6/1

دست غیر طبیعی برنده با اختلاف ارزش 6 امتیاز: 4/1

دست غیر طبیعی برنده با اختلاف ارزش 5 امتیاز: 2/1

دست غیر طبیعی برنده با اختلاف ارزش 4 امتیاز: 1/1

 دست طبیعی برنده: 1/1 یا همان 2 اعشاری

 : شرط لغو میشود (Tie) دست طبیعی مساوی

دست طبیعی (Natural hand) : ترکیبی‌ از دو کارت که مجموع آن با 8 یا 9 برابر باشد. مثلا  ،  یا  ، 

 

چند مثال

*شما 10 واحد ژتون روی شرط بازیکن و 5 واحد روی شرط بونوس بازیکن میبندید. دست دریافتی شما ومی‌باشد. دست شما دست طبیعی با ارزش 9 است. دست بانکرو است. دست بانکر دست طبیعی با ارزش 8 می‌باشد، بنابراین دست شما دست بانکر را شکست می‌دهد. شما از ضریب 1/1 برد بازیکن،10 واحد پول شرط‌ بندی شده ضربدر  2 مساوی با 20 واحد ژتون دریافت خواهید کرد.

*شما روی شرط بازیکن 10 واحد ژتون پول شرط ‌بندی می‌کنید. دست دریافت شده شما  می‌باشد. ارزش دست شما 8 است. دست بانکر می‌باشد ، ارزش دست بانکر 6 می‌باشد. بنابراین دست شما دست بانکر را شکست می‌دهد. شرط شما روی برد دست بازیکن بود و ضریب آن 1/1 می‌باشد، مبلغ دریافتی دو برابر میشود.

 

روش بازی

1- انتخاب ژتون

روی ژتون مبلغ مورد نظر خود در قسمت انتخاب ژتون کلیک کنید.ژتون‌ها با مبالغ مختلف از 4 تا 10 هزار واحد نمایش داده میشود. ژتون مورد نظر خود را پیدا کرده و با کلیک آن را انتخاب کنید. سپس شرط مورد نظر خود را از صفحه نمایش انتخاب نمایید.

پس از وارد شدن، دو مستطیل در پایین صفحه وجود دارد که اطلاعات آخرین دست‌های برنده را به صورت آماری و نموداری به شما نشان می دهد.

2 - قرار دادن شرط روی میز

شرط خود را بگذارید.

برای افزایش مبلغ شرط خود، روی شرط مورد نظر کلیک کنید. با هر کلیک، یک ژتون معادل ژتون انتخابی به ژتون‌های شرط بندی شده اضافه شده و در دایره انباشته می شود. گزینه‌های دیگر شرط بندی که در صفحه ی بازی می‌بینید، عبارتند از:

Repeat  : برای شرط بندی دوباره ی همان تعداد ژتونی که در دست قبلی‌ استفاده کردید، روی دکمه ی Repeat کلیک کنید تا ژتون‌ها روی میز قرار داده شوند.

Undo: برای برگرداندن آخرین تغییر شرط‌های گذاشته شده روی میز به حالت قبل، روی دکمه ی Undo کلیک کنید تا آخرین تغییر لغو شود.

Double : برای دوبرابر کردن مبلغ شرط می توانید از این گزینه استفاده کنید.

3 - تأیید شرط

 قبل از اینکه زمان شرط بندی تمام شود، شرط های مورد نظر خود را روی میز قرار دهید. شرط های شما به طور خودکار پس از تمام شدن این زمان تایید خواهند شد. زمان شرط بندی با یک ثانیه شمار و به صورت شمارش معکوس به شما نشان داده می شود.

4 - پخش کارت توسط دیلر

 دیلر به نوبت کارت ها را تک تک به دو طرف بازی پخش می کند تا زمانی که هم بازیکن و هم دیلر 2 کارت باز روبروی خود داشته باشند. همیشه کارت اول را بازیکن دریافت می کند.

5 - مقایسه دست بازیکن با دست دیلر

 دست بازیکن با دست دیلر مقایسه میشوند. طبق توضیحات بالا، برد شما پرداخت میشود.


X
انتخاب میز حداقل / حداکثر
X
لطفا برای خود **نام مستعار پوکر** ثبت کنید.